Kalkulátor

 
Az Ön havi bruttó bére: Ft
 
Munkavállalói kötelezettségek Nyugdíj mellett végzett munka munkaviszony keretébenNyugdíjas szövetkezet keretében végzett munka
Személyi jövedelemadó15,0% 15,0%5
Egészségbiztosítási járulék4%10%0
Nyugdíjjárulék10%30%0
Összesen29,0%Ft15,0%Ft
Kifizetett bér23 28
 
A különbség havontaFt
 
A különbség egy évre számítvaFt